MÁY XÚC LẬT
 

Máy xây dựng & thiết bị mỏ

Máy Xúc Lật LiuGong 835H Gầu 2.3 m3

Máy xây dựng & thiết bị mỏ

Máy Xúc Lật Gầu 0.8 m3 LiuGong 816C

Máy xây dựng & thiết bị mỏ

Máy Xúc Lật Gầu 1.7 m3 LiuGong 836

Máy xây dựng & thiết bị mỏ

Máy Xúc Lật LiuGong 842H Gầu 2.7 m3

Máy xây dựng & thiết bị mỏ

Máy Xúc Lật LiuGong ZL50CN Gầu 3 m3

Máy xây dựng & thiết bị mỏ

Máy Xúc Lật Gầu 3.7 m3 LiuGong 855H

Máy xây dựng & thiết bị mỏ

Máy Xúc Lật LiuGong 856H Gầu 3.5 m3

Máy xây dựng & thiết bị mỏ

Máy Xúc Lật LiuGong 862H Gầu 4.5 m3

Hàng mới về

Máy xây dựng & thiết bị mỏ

Máy Xúc Lật LiuGong 877H Gầu 5 m3

Máy xây dựng & thiết bị mỏ

Máy Xúc Lật Gầu 7 m3 LiuGong 890H

XE LU RUNG – LU TĨNH
 

Máy xây dựng & thiết bị mỏ

Xe Lu Lốp LiuGong 6526E Tự Trọng 26 Tấn

Máy xây dựng & thiết bị mỏ

Xe Lu Rung LiuGong 6611E Lực Rung 28 Tấn

Máy xây dựng & thiết bị mỏ

Xe Lu Rung LiuGong 6032E Lực Rung 4 Tấn

Máy xây dựng & thiết bị mỏ

Xe Lu Rung LiuGong 6212E Hai Bánh Thép

Máy xây dựng & thiết bị mỏ

Xe Lu Lốp LiuGong 6520E Tự Trọng 20 Tấn

Máy xây dựng & thiết bị mỏ

Xe Lu Lốp LiuGong 6530E Tự Trọng 30 Tấn

Máy xây dựng & thiết bị mỏ

Xe Lu Rung LiuGong 6612E Lực Rung 30 Tấn

XE NÂNG
 
MÁY XÚC LẬT MINI
 
PHỤ TÙNG